Provozní řád od 4 let Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 16 Červen 2011 16:51

Aqua club Žbluňk


Návšt
ěvní řád

Vážení klienti, plaváčci,


Návštěvní řád Vám v jednoduché a stručné formě přináší základní informace
o chodu Agua clubu ŽBLUŇK.

Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče.


V prostorách bazénu je k dispozici hromadná dámská šatna a hromadná pánská šatna, které budou i po dobu kurzu sloužit veřejnosti.

Proto je nutné nosit si své čipy, za které je potřeba uhradit zálohu ve výši 150 Kč/ 1 čip.  V případě ztráty či zapomenutí si na vlastní

náklady osobně pořizujete přímo v bazénu nový čip a uhrazená záloha za čip starý automaticky propadá!!!


Každý rodič přijde do šaten s dítětem cca 15 minut před začátkem lekce (dříve Vás čip nevpustí), aby měl dostatek času na přípravu a důkladnou hygienu před vstupem do bazénu.


Před vstupem do bazénu je každý rodič (pokud pouze nedoprovází své dítě) povinen se umýt mýdlem a to bez plavek. Dítě se vymočí a pak také bude umyto mýdlem bez plavek.


Před každým plaváním musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány.

Čůrání do odtokových kanálů u bazénu je zakázáno!!!


V případě, že dojde k úniku nečistot (stolice, zvracení apod.) do vody či prostor kolem bazénu, je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorovi, který zajistí vyčištění vody či úklid.


K bazénu, do sprch a šaten můžete naboso, nebo můžete použít vlastní gumovou obuv k tomu určenou.(doporučuji vzhledem k nebezpečí uklouznutí)


Do prostor šaten nevstupujte v mokrých plavkách. Plavky ždímejte ve sprchách. Po použití sprch je nutné osušit se na místě.


Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit jídlo a předměty ze skla.


Na bazén stačí přijít 5 minut před zahájením lekce. Dřívějším příchodem je zbytečně narušena lekce předcházející skupiny.


Vstup do vody bez vědomí instruktora je zakázán!!!


Do bazénu jde plavat s dítětem pouze jeden z rodičů a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým.


Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec zůstal v prostorách bazénu bez dozoru, či narušoval probíhající lekci.


Instruktor ručí za bezpečnost dětí pouze při probíhání samotné lekce, jinak jsou zodpovědni za bezpečnost dítěte rodiče (sprchy, šatny, prostory bazénu …). V případě záměrného neuposlechnutí pokynů instruktora během lekce ručí za bezpečnost dítěte opět sám rodič.


Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti prochlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní.


Před odchodem domů se doporučuje 20ti minutová adaptace v hale bazénu. Pro tyto účely Vám jsou k dispozici bufet či dětský koutek.


Do prostor bazénu je povolen vstup pouze v plavkách. Doprovázející osoby jsou povinny převléci se alespoň do jiného trička a krátkých kalhot.                          

Do prostor samotného bazénu může vstupovat pouze jeden rodič či jiný zákonný zástupce, ostatní rodinní příslušníci zůstávají venku. Pokud chtějí sledovat probíhající lekci, mohou k tomu účelu využít prostor v prosklené hale.

Po konzultaci s rodiči si vyhrazujeme právo na přesuny dětí ve skupinkách.


V případě vzniku úrazu důsledkem nedodržení návštěvního řádu je zodpovědnost na rodiči zraněného dítěte.

Ostatní podmínky viz. Lázeňský řád Plaveckého bazénu v Prachaticích.

Aktualizováno Čtvrtek, 12 Září 2019 21:33